Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Exàmens

El model d'avaluació del màster és l'avaluació continua que es desenvolupa dins del període lectiu de les diferents assignatures, d'acord amb el calendari acadèmic vigent de la UdL.