Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14300 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT B 5
14301 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS B 5
14302 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ B 5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14301 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS B 5
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14303 COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DE EDUCACIÓ FÍSICA O 8
14304 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA O 12
14305 INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN EDUCACIÓ FÍSICA O 5
14306 COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DE LES CIÈNCIES SOCIALS O 8
14307 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES SOCIALS O 12
14308 INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN CIÈNCIES SOCIALS O 5
14309 COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES(ANGLÈS) O 8
14310 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) O 12
14311 INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) O 5
14319 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA B 14
14320 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART B 14
14321 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT ANGLÈS B 14
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14315 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA B 6
14316 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART B 6
14317 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT ANGLÈS B 6