Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Crèdits ECTS

60

Preu crèdit ECTS

18,46€

Any d'inici

2009/2010

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

60 (ed. física) 30 (llengües estrangeres - anglès) 30 (geografía i història)

Coordinació

Nayra Llonch Molina fepts.coordmsec@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Semipresencialitat

60% docència presencial
40% docència online síncrona i/o asíncrona

Sessió d'acollida MUFPS 2023-24 5/10/23
Sessió d'acollida MUFPS 2023-24 5/10/23
Sessió d'acollida MUFPS 2023-24 5/10/23
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

El màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes és una acreditació necessària per exercir com a professor/a en un centre d'ensenyament de secundària públic, concertat o privat. El màster va adreçat a estudiants que estiguin en possessió d’una diplomatura, llicenciatura, enginyeria o grau i vulguin exercir com a docents en centres d’educació secundària. Per accedir a les diferents especialitats del màster que ofereix la UdL caldrà estar en possessió d'una titulació idònia o que concordi amb l'especialitat docent que es vol cursar, d'acord amb les resolucions del Departament d'Educació per a la borsa d'interins.

Podeu consultar la relació entre especialitats del màster, especialitats docents i titulacions al web de la Generalitat de Catalunya: