Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dona dret: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

Pla d'estudis del màster

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Genèric 15
Específic 25
Pràctiques externes 14
TFM 6
TOTAL CRÈDITS 60

 

Especialitats

  • Educació Física
  • Llengües estrangeres (anglès)
  • Geografia i història

Assignatures optatives

TOTES les assignatures del màster són obligatòries, no hi ha, per tant, assignatures optatives.

Prerequisits

La Normativa d’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida (aprovada per Consell de Govern de 29 de juny de 2023) estableix que l’estudiant solament pot matricular-se del TFM quan es matriculi de tots els crèdits pendents per finalitzar la titulació.