Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Horaris 2023/24

Itinerari d'estudiants a temps parcial

L’estudiantat pot seguir el màster a temps parcial. Com a recomanació general, l’alumnat que tingui una feina amb una dedicació superior a 10 hores setmanals hauria de considerar cursar el màster a temps parcial (dos anys). Com a orientació general, es proposa el següent pla d’aprenentatge de l’alumnat a temps parcial:

1r any Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat - 5 ECTS
Complements per a la Formació Disciplinària 8 ECTS
Processos i Contextos Educatius - 5 ECTS
Societat, Família i Educació- 5 ECTS
2n any Aprenentatge i Ensenyament de les matèries corresponents - 12 ECTS
Innovació docent i Iniciació a la Investigació Educativa - 5 ECTS
Pràctiques - 14 ECTS
Treball Final de Màster - 6 ECTS

Amb l’objectiu d’adequar el pla d’aprenentatge a les característiques individuals de cada alumne/a, es recomana a tot l’alumnat interessat a cursar el màster a temps parcial realitzar una tutoria abans d’iniciar el procés de matriculació en el màster.