Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Crèdits ECTS

60

Preu crèdit ECTS

18,46€

Any d'inici

2009/2010

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

60 (ed. física) 30 (llengües estrangeres - anglès) 30 (geografía i història)

Coordinació

Nayra Llonch Molina fepts.coordmsec@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

Presentació del màster

Els estudis del màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes són una acreditació necessària per exercir com a professor/a en un centre d'ensenyament de secundària públic, concertat o privat. El màster va adreçat a estudiants que estiguin en possessió d’una diplomatura, llicenciatura, enginyeria o grau i vulguin exercir com a docents en centres d’educació secundària. Per accedir a les diferents especialitats del màster que ofereix la UdL caldrà estar en possessió d'una titulació idònia o que concordi amb l'especialitat docent que es vol cursar, d'acord amb les resolucions del Departament d'Educació per a la borsa d'interins.

Amb un total de 60 crèdits ECTS, l’estructura de les matèries s’articulen per tal de proporcionar una formació bàsica per a exercir la docència als nivells secundaris del sistema educatiu. Per tant, es capaciten professionalment als futurs docents d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes amb coneixements didàctics i psicopedagògics propis de l’àmbit docent al qual exerciran.

Modalitat del màster

El màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes de la FEPTS s’ofereix en modalitat semipresencial on:

  • El 60% s’imparteix de forma presencial
  • El 40% s’imparteix de forma online síncrona i/o asíncrona

Especialitats

Les Especialitats són un itinerari o intensificació curricular que s’ofereix al màster i que s’obté mitjançant la superació de 3 assignatures d’entre 5 i 12 crèdits i unes pràctiques curriculars de 14 crèdits. A continuació, es detalla l’oferta d’Especialitats del màster universitari de Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida:

  • Especialitat en Geografia i Història: orientada als estudiants amb interès per aprendre i ensenyar Geografia i Història a adolescents i adults. Per accedir a aquesta especialitat, cal tenir la formació inicial prèvia vinculada a aquest àmbit de coneixement. Aquesta especialitat habilita a l’estudiant el perfil professional de professor de Geografia i Història.
  • Especialitat en Educació Física: dirigida a l’estudiantat interessat en l’ensenyament de l’esport i l’activitat física. Aquesta especialitat habilita a l’estudiant el perfil professional de professor en Educació Física.
  • Especialitat en llengües estrangeres (anglès): dirigida a l’estudiantat interessat en l’ensenyament i la didàctica de l’anglès als centres de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes com a llengua estrangera. Aquesta especialitat habilita a l’estudiant el perfil professional de professor/a d’anglès.

Cada Especialitat ofereix 30 places.

Més informació al pla d’estudis de la titulació: https://www.mastersecundaria.udl.cat/ca/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents/

Sortides Professionals

La professió per a la qual es capacita a les persones que han obtingut el màster és de professor/a d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (ORDRE ECI/3858/2007).

La tasca principal de les persones titulades és la formació reglada i bàsica d’adolescents i adults (a partir de 12 anys). Els sectors principals d'ocupació són:

  • Escoles d'educació Secundària, Batxillerat, FP i Idiomes
  • Centres d'educació per a adults.
  • Món editorial especialitzat.
  • Gestió d'activitats extraescolars per a empreses culturals i de serveis.
  • Centres d'acolliment d'infants i joves tutelats per l'Administració.